هارد یک ترا سبز وسترن دیجیتال WD

هارد یک ترا سبز وسترن دیجیتال WD

قیمت: 88,000,000 ریال